Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05.03.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

             „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

 

 

Comuna Șotânga, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul Înființare centru de colectare prin aport voluntar comuna Șotânga, județul Dâmbovița”. Proiectul este implementat în comuna Șotânga conform contractului de finanțare nr.2381 din 10.02.2023 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Pilonul 1 Tranziția verde, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar” având cod proiect C3I1A0122000088, pentru obiectivul ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar comuna Șotânga, județul Dâmbovița”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectare separată;
  • dezvoltarea unui sistem de management al deșeurilor eficient;

implementarea colectării separate, controlul și monitorizarea parametrilor de calitate a mediului

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 3.830.913,03 lei, echivalentul a 778.720,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 723.253,96 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, dar fără a depăși data de 30.09.2024.

 

 

 

 

Persoană de contact: Primar, ec. Constantin Stroe

Date de contact: Nr. telefon: 0723.613.523;  E-mail: primaria@sotanga.ro

Website: www.sotanga.ro