Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Serviciul financiar, contabil, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat

  • Compartiment venituri

  • Compartiment cheltuieli

  • Compartiment patrimoniu, administrarea domeniului public si privat

 • Compartiment integrare europeană, management investitii, juridic si achizitii publice

 • Compartiment control financiar preventiv propriu

 • Serviciul Politie Locala

  • Compartiment Politie Locala

  • Compartiment paza

 • Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului

 • Compartiment cultura si sport

 • Compartiment administrativ ai gospodarire comunala

 • Compartiment situatii de urgenta, PSI, protectie civila si SSM

 • Serviciul public de asistenta sociala

  • Compartiment asistenta sociala

  • Compartiment sanatate

  • Compartiment asistenti personali ai persoanei cu handicap

 • Compartiment registrul agricol, cadastru si agricultura

 • Compartiment stare civila

 • Compartiment resurse umane

 • Compartiment relații cu publicul si arhiva