Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25.01.2023

   

                          COMUNICAT DE PRESĂ

 

”Realizare loc de joacă pentru copii cu racordare la strada Constantin Brâncoveanu - Punct complex comercial, sat Șotânga, comuna Șotânga. Județ Dâmbovița”

 

 

Prin asocierea UAT comuna Șotânga cu Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, s-a realizat obiectivul de investiții ”Realizare loc de joacă pentru copii cu racordare la strada Constantin Brâncoveanu - Punct complex comercial, sat Șotânga, comuna Șotânga, județ Dâmbovița, amplasat in partea centrală a comunei, la cca. 0,5 km de Primaria Șotânga, valoarea investiției fiind de 524.016,17 lei .

           Acţiunea de amenajare a unor locuri de agrement este inclusă în programul de dezvoltare locală a comunei Șotânga, iniţiat de domnul primar Constantin Stroe. Scopul acestor proiecte este de a oferi locuitorilor de toate vârstele cât mai multe locuri special amenajate, unde aceştia să îşi petreacă într-un mod relaxat timpul liber.

            Investiția are ca obiectiv crearea unui spațiu de joacă, un spațiu de petrecere a timpului liber destinat copiilor, plăcut amenajat, cu paviment din tartan - material de protecție tactilă care  absoarbe socuri, care cuprinde leagăne, bănci, turn cu scară pentru cei mici, figurină pe arc, un tobogan, balansoare.

 

Tot prin asocierea UAT comuna Șotânga cu Consiliul Județean Dâmbovița, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, s-a realizat obiectivul de investiții ”Punte pietonală strada Glodului, sat Șotânga, comuna Șotânga, județ Dâmbovița” proiect care face parte din obiectivul de investiții ” Lucrări de reabilitare podețe în satul Teiș (Lot 1) și  punte pietonală strada Glodului, sat Șotânga, comuna Șotânga, județ Dâmbovița (Lot 2)”, fondurile alocate acestui proiect fiind de 884.407,92 lei.

 

Prin implementarea proiectului, UAT comuna Șotânga a optat pentru promovarea unei investiții, care să asigure pentru populația riverană și operatorii economici condiții decente de deplasare în condiții de siguranță și confort. Necesitatea realizării investiției a fost lipsa unei căi de comunicație viabile între centrul comunei Șotânga și nordul comunei, pentru pietoni peste pârâul Vulcana.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Aducerea circulației pietonale peste pârâul Vulcana la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, asigurându-se condiții mai bune de circulație;
  • Asigurarea scurgerii apelor pluviale spre emisari, în condiții cât mai bune;
  • Punte nouă pentru traversarea obstacolelor cum ar fi cursurile de apă sau după caz alte căi de comunicație.