Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20.02.2023

COMUNICAT

” SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - OBIECTIV INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA”

 

 

La nivelul județului Dâmbovița se implementează de către Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de autoritate contractantă, respectiv beneficiar unul dintre cele mai mari proiecte derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), obiectivul de investiție Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița-obiectiv Instalație de tratare deșeuri colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga”, cu amplasamentul în comuna Șotânga, județul Dâmbovița.

Scopul acestei investiții de 100 de milioane de euro este acela de sortare și valorificare a deșeurilor menajere, folosindu-se cele mai noi tehnologii în materie, într-un sistem perfect adaptat la normele privind protecția mediului înconjurător.

Proiectul a fost supus dezbaterii publice, organizate la sediul Primăriei comunei Șotanga, str. Constantin Brâncoveanu, Nr. 373, în data de 15.02.2023, orele 16.00, la care au participat locuitori ai comunei Șotânga, reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai instituțiilor deconcentrate abilitate în avizarea și urmărirea derulării acestei investiții. În cadrul dezbaterii publice, locuitori ai comunei au solicitat precizarea distanțelor dintre limitele amplasamentului investiției și ultimele gospodării(locuințe) situate în zonă, respectiv până la limita intravilanului conform PUG 2018 aprobat prin HCL.19/28.02.2018

Primăria comunei Șotânga a efectuat măsurători în zonă, distanțele rezultate fiind următoarele:

    • Limită amplasament limită intravilan, str. Valea Mieilor 230,52 m
    • Limită amplasament ultima locuință(gospodărie), proprietar Brojboiu   Ion, situată pe str. Valea Mieilor, nr. 86 363,62 m
    • Limită amplasament locuință(gospodărie), proprietar Brojboiu Gheorghe, situată pe str. Valea Mieilor, nr. 131B 463,34 m
    • Limită amplasament limită intravilan, str. Malului, respectiv adăpost creștere animale proprietar Joița Gheorghe 365,88 m
    • Limită amplasament intersecție str. Valea Mieilor cu str. Bisericii, pct. ”Troiță” 1047,76 m

  - Planșă măsuratori în zona analizata

  - Planșa 3A - Reglementări Urbanistice Zonificare