Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
15.02.2023

Link stire

Dezbatere publică la Șotânga având ca temă stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor

În județul Dâmbovița se implementează unul dintre cele mai mari proiecte derulate la nivel național prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), privind gestionarea deșeurilor, proceduri de selectare și valorificare a gunoiului menajer. Inițițiator – Consiliului Județean. Beneficiar – toate comunitățile din județ.

În zona fostei exploatări minere de la Șotânga, unitate trecută pe linie moartă în anii 1996-1997, se va edifica o modernă stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor. Scopul acestei investiții de 100 de milioane de euro este acela de sortare și valorificare a deșeurilor menajere, folosindu-se cele mai noi tehnologii în materie, într-un sistem perfect adaptat la normele privind protecția mediului înconjurător.

Astăzi – 15 februarie 2023, proiectul a ajuns în faza de dezbatere publică. Evenimentul, într-o transparență deplină, s-a consumat în sala de ședințe a Primăriei Șotânga. La discuțiile pe marginea acestei investiții s-au aflat locuitori din comună, reprezentanți ai autorităților locale și județene și ai instituțiilor deconcentrate abilitate în avizarea și urmărirea derulării acestei investiții în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce privește protecția mediului și sănătatea populației.

La prezidiu, alături de președintele Consiliului Județean Dâmbovița – Corneliu Ștefan, s-au aflat: prefectul Claudia Gilia, primarul comunei Șotânga – Constantin Stroe, consultantul de proiect – Anca Tofan și Adriana Predescu – reprezentanta Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, care a deschis dezbaterile.

Apoi, președintele Corneliu Ștefan a făcut o scurtă prezentare a proiectului implementat și a vorbit despre importanța acestei investiții pentru județul Dâmbovița, pentru gestionarea judicioasă, în conformitate cu normele europene privind protecția mediului, a deșeurilor colectate de la populație. Din valoarea totală a obiectivului de 100 de milioane de euro care va fi realizat la Șotânga 26 milioane de euro va fi contribuția Consiliului Județean Dâmbovița.

Corneliu Ștefan a punctat avantajele acestui proiect, pornind de la pregătirea pentru neutralizarea și reciclarea a unei cantități apreciabile a deșeurilor rezultate în județul Dâmbovița și ajungându-se la cele economice. Nu vor mai ajunge în depozitele de gunoi de la Aninoasa și Titu decât maximum 10% din deșeurile colectate de la populație. Va fi redusă, de asemenea, depozitarea deșeurilor biodegradabile. Prin urmare, costurile vor fi considerabil mai mici. Toate acestea vor conduce în final la scăderea taxei de habitat pe care o achită cetățenii localităților dâmbovițene.

A amintit președintele Consiliului Județean celor de față un alt element important al proiectului de la Șotânga. La stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor se va produce energie electrică și termică, fără a fi afectat în vreun fel mediul înconjurător. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a solicitat celor implicați în implementarea proiectului să prezinte totul în amănunt, transparent, pentru ca cetățenii să poată înțelege demersul, importanța investiției și procesul tehnologic.

Consultantul de proiect Anca Tofan s-a conformat și a făcut o descriere completă a obiectivului ce urmează a fi construit pe amplasamentul fostei organizări miniere. Totul a fost prezentat de la A la Z. Pornind de la structura proiectului, amplasament, valori, componente, derulare a procesului tehnologic. A vorbit consultantul și despre proiecte asemănătoare, implementate cu succes în state din vestul Europei, în apropierea marilor orașe. Instalații de sortare și valorificare, de producere a biogazului și energiei electrice, a compostului folosit în agricultură pentru obținerea unor producții mari.

În timpul intervenției sale deosebit de documentate, au existat pauze în care consultantul a solicitat celor de față să intervină cu întrebări pentru lămurirea unor eventuale neclarități. A fost câteva interpelări cu privire la distanța obiectivului față de locuințele cetățenilor, a situației unor terenuri intravilane, despre platformele prin aport voluntar, drumurile pe unde vor circula autocamioanele etc. Problemele au fost lămurite rapid, pentru clarificare intervenind chiar și primarul Constantin Stroe. Una peste alta, cetățenii au fost edificați și convinși că totul se realizează în conformitate cu normele în vigoare, respectându-se standardele europene în materie de protecție a mediului înconjurător și a comunităților umane.

Elemente lămuritoare expuse transparent, sincer, vizavi de investiția de 100 de milioane de euro de la Șotânga a adus și primarul Constantin Stroe. Edilul a spus că instalaţia pentru tratarea mecano-biologică a deșeurilor, alături de alte obiective industriale care se vor construi în următorii ani, vor contribui la dezvoltarea și prosperitatea fostei localități miniere.

Ultimul cuvânt, concluziile dezbaterii i-au aparținut președintelui Corneliu Ștefan, care a mărturisit celor de față, dâmbovițenilor, că proiectul care se va materializa la Șotânga este singurul de acest nivel conturat în România. În luna martie, există șansa maximă de a se intra în linie dreaptă cu această investiție.

„Suntem singurul județ din România unde se va implementa un proiect cu o tehnologie pentru anii 2024-2025. Am fost la Deva și am văzut acolo o instalație de acest tip, dar având o tehnologie de anii 2004-2005”, a spus Corneliu Ștefan.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița a ținut să menționeze, în mod special pentru cei care nu au înțeles importanța investiției, pentru ce este realizată, că la Șotânga nu vorbim de construirea unei gropi de gunoi, ci de o unitate serioasă de factură industrială.

„Și dacă am vrea noi să mai finanțăm așa ceva, nu mai putem. Uniunea Europeană nu mai finanțează nicăieri amenajarea de gropi de gunoi”.

A mai adăugat Corneliu Ștefan faptul că, prin aceste investiții care urmează a fi derulate, comuna Șotânga va deveni un pol de dezvoltare important pe harta României. Vor exista, a mai spus șeful administrației județene, elemente importante de infrastructură legate indisolubil de obiectivul intitulat „Instalații de tratare mecano-biologică”, precum centura ocolitoare a municipiului Târgoviște, o investiție de 120 milioane de euro, proiect ajuns în faza de aprobare a studiului de fezabilitate.

Consiliul Județean Dâmbovița, în asociere cu Primăria Șotânga, va realiza utilitățile pentru complexul de tratare mecano-biologică, respectiv rețele de apă și canalizare. De asemenea, toată rețeaua de drumuri de la Priseaca spre zona fostei unități miniere va fi modernizată, pe aici urmând să circule autocamioanele cu deșeuri.

Dezbaterea publică de la Șotânga având ca temă proiectul privind construirea, cu finanțare asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), a instalațiilor de tratare mecano-biologică a deșeurilor a fost un exemplu de transparență și comunicare cu cetățeni. De consultare a dâmbovițenilor cu privire la implementarea unor proiecte de importanță vitală pentru bunul mers al comunităților locale.