Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
01.02.2023

A fost semnat contractul de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga și Ulmi

Vești bune, pentru dâmbovițeni. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița anunță că, astăzi, a fost semnat contractul de reabilitare și extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru Târgoviște, Aninoasa, Șotânga și Ulmi, în valoare de 7.4 milioane de euro. Acesta vizează 8.6 km rețele de distribuție apă potabilă și 443 de branșamente, 19.6 km rețele de canalizare cu 639 racorduri, reabilitarea și retehnologizarea a două stații de pompare și înființarea a 4 noi, reabilitarea a 1.5 km conductă de refulare și înființarea a 10.2 km noi.

Detaliat, vă pot spune că, în urma lucrărilor care au termen de realizare 12 luni, în fiecare localitate vor fi executate următoarele:
ULMI
📍 se reabilitează 5,6 km de rețea de alimentare cu apă și se vor efectua 362 branșamente;
📍 se extinde rețeaua de canalizare cu 16,2 km și se vor efectua 515 racorduri;
📍 vor fi construite 4 stații noi de pompare a apei uzate;
📍 se vor amenaja 10,2 km de noi conducte de refulare.
TÂRGOVIȘTE
📍 extinderea rețelei de alimentare cu apă cu 1,6 km și 54 branșamente;
📍 extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 1,2 km și 26 racorduri.
ȘOTÂNGA
📍 extinderea cu 1,4 km a rețelei de alimentare cu apă și branșarea a 27 de consumatori;
📍 extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 725 m și racordare la aceasta a 29 de gospodării;
📍 reabilitare/retehnologizare a 2 stații de pompare existente și reabilitarea a 1,5 km de conducte de refulare.
ANINOASA
📍 extinderea rețelei de canalizare cu 1,4 km și branșarea la aceasta a 69 de gospodării”, precizează Corneliu Ștefan.