Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
21.06.2022

ANEXA lb)

la procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor Conform Ordinului 1044/2005

INFORMARE

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, cu sediul în municipiul Târgoviște, Piața Tricolorului nr.l, cod poștal 130060, e - mail: consjdb@cjd.ro, tel: 0245/207.711 intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor la următoarea investiție : „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa - Brănești - Vulcana Pândele - Șotânga - Târgoviște), DJ 720 C (Gura Ocniței - Ocnița) și DJ 720 A( Gura Ocniței - Adânca - Bucșani - Mărcești - Finta - Postarnacu - DN 1A)”, localizat în comunele: Băleni, Brănești, Bucșani, Contești, Dobra, Finta, Gura Ocniței, Ocnița, Pucioasa, Șotânga, Târgoviște, Vulcana - Pândele, județul Dâmbovița.

Investiția urmărește modernizarea drumurilor județene DJ 712 (Târgoviște - Șotânga - Vulcana Pândele- Brănești - Pucioasa între pozițiile kilometrice km 0 + 000 - km 15+772),DJ 720 C (Gura Ocniței- Ocnița între pozițiile kilometrice km 0 + 000 - km 8+931), DJ 720 A (Gura Ocniței - Adânca între pozițiile kilometrice km 0+000 - km 6+183) și DJ 720 A (Bucșani - Mărcești - Finta -Postarnacu - DN IA între pozițiile kilometrie km 6+895- km 35+800).

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contactasolicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menționată, persoană de contact : dr. jr. Valeriu - Florin Gilia, Sef Serviciu, Direcția de Strategii, Programe și Investiții, telefon : 0245-207.703, după data de 2X06.2022 sau la adresa: Târgoviște, Piața Tricolorului nr. 1, cod poștal 130060, telefon: 0245-207.711 după data de 29.06.2022.