Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Bobeică Loredana-Nicoleta
Bobeică Loredana-Nicoleta
Consilier
Bucăloiu Mariana-Mihaela
Bucăloiu Mariana-Mihaela
Consilier
Ciocan Gheorghița
Ciocan Gheorghița
Consilier
Negoescu Viorica
Negoescu Viorica
Consilier
Negrea Vasile
Negrea Vasile
Consilier
Orbeci Sebastian
Orbeci Sebastian
Consilier
Podgoreanu Florina-Elena
Podgoreanu Florina-Elena
Consilier
Spînu Adriana
Spînu Adriana
Consilier
Tache Maria
Tache Maria
Consilier
Tănase Marian
Tănase Marian
viceprimar
Teleașă Dumitru
Teleașă Dumitru
Consilier
Teleașă Elena
Teleașă Elena
Consilier
Treică Iosif
Treică Iosif
Consilier
Vișan Niculae
Vișan Niculae
Consilier
Zegheru Ion
Zegheru Ion
Consilier

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

  • Comisia nr. 1- Comisia de validare;

  • Comisia nr. 2- Comisia pentru învâțământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement;

  • Comisia nr. 3- Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

  • Comisia nr. 4- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local