Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ANUNT N R. 447/245/2024 - A.P.M.

ANUNT NR. 446/244/2024 - A.P.M.

ANUNT NR. 445/243/2024 - A.P.M.

ANUNT NR. 444/242/2024 - A.P.M.

ANUNT NR. 443/241/2024 - A.P.M.

ANUNT NR. 442/240/2024 - A.P.M.

ANUNT NR. 441/239/2014 - A.P.M.

ANUNT NR. 440/238/2024 -  A.P.M.

 ANUNT - DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 138 DIN 15.07.2019 EMISA DE A.P.M. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ''MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA''

OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN, CATEGORIA PADURE -CF 79334

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 7098/24.05.2024

Proces verbal 45 zile - Legea nr. 17/2014 proprietar Stefan Gheorghe

Proces verbal 45 zile - Legea nr. 17/2014, proprietar Georgescu Leonard

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 6446/13.05.2024

COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DE VANZARE

ANUNT VANZARE TEREN EXTRAVILAN PADURE CONFORM LEGEA NR, 46/2008

RAPORT DE MEDIU - PUZ PENTRU ZONA INDUSTRIALĂ ȘI ALTE FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A DERULARII ETAPEI PROCEDURALE PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE - TUTUIANU MARIA

CAMPANIE DE INFORMARE/COMUNICARE SI CONSTIENTIZARE AMBROZIE

ANUNT VANZARE TEREN CONFORM LEGEA  NR. 17/2014 si LEGEA NR. 46/2008

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZAREA BUNULUI DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI ŞOTÂNGA, JUDEŢ DÂMBOVIŢA, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 51.015 MP TEREN EXTRAVILAN „LA POD”, ÎNSCRIS ÎN CF 80299 ȘI AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘOTÂNGA

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZAREA BUNULUI DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI ŞOTÂNGA, JUDEŢ DÂMBOVIŢA, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 24.572 MP, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 79277, NR. CADASTRAL 79277

Oferta vanzare teren Georgescu Leonard

Programarea fermierilor pentru depunere cerere unica de plata Campania 2024

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 2578 din 19.02.2024

ANUNT PARTICIPARE LICITATIE PUBLICA PRIVIND VANZAREA BUNULUI DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA , TEREN IN SUPRAFATA DE 51015 MP

ANUNT PARTICIPARE LICITATIE PUBLICA PRIVIND VANZAREA BUNULUI DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI SOTANGA, JUDET DAMBOVITA, TEREN IN SUPRAFATA DE 24572 MP

Anunt colectiv privind comunicarea prin publicitate nr. 1651/01.02.2024 

Oferta vanzare teren Tutuianu Maria


PROIECT BUGET 2024

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 263/09.01.2024

Informare privind forta de munca ocazionala

Anunt public - obligatiile persoanelor fizice si juridice cu privire la registrul agricol 

Anunt colectiv nr. 17618 din 16.11.2023 pentru comunicarea prin publicitate

Anunț începere campanie de vaccinare antirabică la vulpi

INFORMARE nr.17024 din 06.11.2023  privind intentia de a obtine avizul de gospodarire a apelor pentru proiectul ''REALIZARE DE PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVELUL COMUNEI SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA - LOT 2''

Lista cu debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30.09.2023

Pliant informativ - VMI

Cerere - Declaratie pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Documente necesare pentru solicitarea VMI

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 16746/31.10.2023

Anunt intrerupere furnizarea energiei electrice

Anunt privind primirea cererilor in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei

ANUNT PRIVIND DEPUNEREA RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI NR.16095/20.10.2023

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.15339/04.10.2023

Anunț Public P.U..Z.

Anunț Piste Biciclete LOT 1

Campanie informare populatie material lemnos

Anunț individual de comunicare prin publicitate

In atenția apicultorilor

Proces Verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemtiune

Anunț individual de comunicare prin publicitate

Anunt solicitare emitere acord mediu ''Realizare de piste pentru biciclete la nivelul comunei Sotanga, judetul Dambovita - Lot 2''

Anunt solicitare emitere acord mediu ''Realizare de piste pentru biciclete la nivelul comunei Sotanga, judetul Dambovita - Lot 1''

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.12316/02.08.2023

Anunț angajare

Lista cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante la data de 30.06.2023 în sume mai mari de 1000 lei

Campanie informare populatie material lemnos

Servicii gratuite oferite cetățenilor ucraineni pentru integrarea pe piața muncii din România

Responsabilitate Sociala Colectare Separata

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 11462/17.07.2023

Raport privind petițiile pe semestrul 1 anul 2023

Proces Verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune

Proces Verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemțiune

ANUNȚ in vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul ,,Staţie de transformare 110/20 kV Nova Şotânga şi instalaţii de racord de inaltă tensiune" apartinand DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - DEER Filiala Muntenia Nord

Anunț public

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 10255 din data de 23.06.2023

Publicație de vânzare

Anunț Mediu

Anunț APM

Informare 

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 8877 din data de 24.05.2023

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Anunț de minimis pentru sustinerea producerii de cartofi de consum

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 8377 din data de 15.05.2023

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII AVIZULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Lista cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante la data de 31.03.2023, în sume mai mari de 1000 lei

Informare publică privind achiziționarea de masă lemnoasă

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Raportul informarii si consultarii publicului - etapa finala "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRIVIND ELABORARE "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA

Publicație de vânzare

Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița-adresa nr. 13724/24.03.2023-solicitare informații Ministerul Justiției-ANABI

Anunț individual de comunicare prin publicitate

Informare privind autorizarea la exploatare a partizilor pentru vânzarea lemnului de foc

Informare privind autorizarea la exploatare a partizilor pentru vânzarea lemnului de foc

Intenție de vânzare S.C. AgroInvest SRL

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu privire la etapa de documentare privind elaborarea documentației ” Plan Urbanistic Zonal - Zona industrială și alte funcțiuni complementare - comuna Șotânga”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L./ENGIE ROMÂNIA prin S.C. NIRONA UNION EUROPE S.R.L.

Saptamana Protectiei Civile

INFORMARE nr.3418 din 27.02.2023 asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul "INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA''
 

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 3394 din 27.02.2023

Anunt APIA

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE  149257mp

Informare solicitare avize de gospodărire a apelor pentru PUZ - centrala electrica fotovoltaica

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.2714/16.02.2023

Invitație la licitație delegare sistem de iluminat public

Anunț decizie etapa de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Nova Power centrala 49,9 Mw

Anunț decizie etapa de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Nova Power centrala 30 Mw

Raportul informării și consultării publicului - ”Plan urbanistic zonal - zona industrială și alte funcțiuni complementare - comuna Șotânga”-Anunt 2

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI - "PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA INDUSTRIALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE - COMUNA ŞOTÂNGA"

Publicatie de vânzare imobiliara

Proces Verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemtiune

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.2068/06.02.2023

Informații privind Sistemul Garanție-Returnare

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.1628/01.02.2023

Lista cu debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30,12,2022

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.1421/31.01.2023

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț intenție privind elaborarea P.U.Z. - zona industrială și alte funcțiuni complementare - comuna Șotânga

Obligațiile persoanelor juridice și fizice cu privire la Registrul Agricol

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.874 / 19.01.2023

ANUNTUL privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

IN ATENȚIA  CRESCĂTORILOR DE CAPRINE ȘI OVINE INFORMARE CU  PRIVIRE LA PESTA MICILOR RUMEGĂTOARE(PMR)

PV DESCHIDERE OFERTE 09.01.2023

Proiect de buget local al UAT Sotanga pe anul 2023 

Invitație participare la achiziția directă de atribuire a contractului de concesionare a "Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, capturați pe raza comunei Șotânga, județul Dâmbovița"

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.19551/20.12.2022

Proces Verbal de constatare a derularii etapei de procedura de 45 de zile

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.18687/07.12.2022

Oferta vânzare masă lemnoasă de proveniență locală

Oferta de vânzare teren Dimancea Elena

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17826 / 18.11.2022

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17715 / 16.11.2022

Publicație  de vânzare Nuil Structuri Construcții - teren

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17560 / 15.11.2022

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17200/07.11.2022

Oferta de vânzare teren Agroinvest

Oferta de vânzare teren Stroe Ilie

Lista cu debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30.09.2022 

MĂSURI DE  PREVENIRE A  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PE TIMPUL SEZONULUI RECE

INFORMARE COMUNA SOTANGA  nr. 16424/25.10.2022 asupra deciziei revizuirii etapei de incadrare de catre AFM: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate, nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Revizuirea Deciziei etapei de incadrare pentru proiectul "RETEA EDILITARA (CENTRALA ELECTRONICA FOTOVOLTAICA 1199KWP) AFERENTA ZONEI FUNCTIONALE INSTITUTIEII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL - 19 SALA SPORT, 20- COMPLEX SPORTIV, 21- PARC COMUNAL SI ALTE OBIECTIVE PUBLICE, COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA"

Anunt COMUNA SOTANGA nr.16396/25.10.2022  (14410/8445/21.10.2022 Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Dambovita) asupra luarii deciziei revizuirii etapei de incadrare de catre AFM: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate, nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Revizuirea Deciziei etapei de incadrare pentru proiectul "RETEA EDILITARA (CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 199KWp), AFERENTA ZONEI FUNCTIONALE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL - 19 sala sport,20-COMPLEX SPORTIV, 21 PARC COMUNAL SI ALTE OBIECTIVE PUBLICE, COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA"

Anunt nr. 8437/4725/20.10.2022 (16392/25.10.2022) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului depunere solicitare de emitere acord mediu  NOVA POWER&GAS SRL - "Construire parc fotovoltaic CEF 1 Sotanga - 49,9 MW, posturi de transformare aferente, retele de joasa tensiune, sistematizarea si imprejmuirea terenului"  

Anunt nr. 8438/4726/20.10.2022 (16391/25.10.2022) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului depunere solicitare de emitere acord mediu NOVA POWER&GAS SRL - "Construire parc fotovoltaic CEF 2 Sotanga - 30 MW, posturi transformare aferente, retele de joasa tensiune, sistematizarea si imprejmuirea terenului" 

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.16421 din 25.10.2022

Anunț privind obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuintei

Oferta vânzare masă lemnoasă de proveniență locală

Informare nr. 15153 din 12.10.2022 privind obiectivul de investiție PUNTE PIETONALĂ STRADA GLODULUI, SAT ȘOTÂNGA, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA(Lot2)

Informare extindere rețele apă și rețele de canalizare în comuna sotânga

Informare extindere pe verticală structură ușoară, centru de zi pentru copii

Ofertă de vânzare teren

Informare privind obținerea avizului de gospodărire a apelor

INFORMARE SOLICITARE OBTINERE AUTORIZATIE MEDIU

Anunt OMV

Anunt OMV

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

Anunț asistenți personali

Anunț solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE PE VERTICALĂ STRUCTURĂ USOARĂ, CENTRU DE ZI PENTRU COPII, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Anunț solicităre emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de achiziție date geografice tridimensionale 3D Pitești Est",

Anunț privind intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 /26 mai 2022

Anunț de Mediu Nova - Estacade Șotânga

Anunț de mediu Nova Power

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

Ofertă de vânzare teren

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” EXTINDERE REȚELE APA SI REȚELE DE CANALIZARE IN COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DAMBOVITA”

Anunț nr. 12402 din 26.05.2022 prin care C.J.D. anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către A.F.M. 

Anunț nr. 12332 din 24.08.2022 prin care JUDEȚUL DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către A.F.M. 

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt emitere acord de mediu

Anunt colectiv

Lista cu debitorii care inregistreaza obligatii fiscare restante la data de 30.06.2022

Planul de integritate al Primăriei comunei Șotânga

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023

Program audiență Primar

Anunț cu privire la arderea de mirişti, vegetaţie uscată și a resturilor vegetale